Nøgleord i min private pasningsordning:

Hjemlighed
Rummelighed
Nærvær
Tryghed-omsorg
Plads til den enkelte
Selvhjulpenhed
Langsomt tid
Ro til fordybelse
Masser af udeliv.

 

Ledig plads